Nyhetsbrev februari 2010

Nyhetsbrev för den internationella konferensen Transfer of Ownership in Private Businesses-European Experiences äger rum i Stockholm den 25 – 26 mars 2010. Klicka här för att läsa nyhetsbrevet.

Ur innehållet

:

Med dagens skatter och ett långsiktigt stabilt skattesystem hade ägandet av IKEA och Tetra Pak kunnat behållas i Sverige.
Det säger Göran Grosskopf, professor i skatterätt och ordförande i IKEA:s ägarbolag och tidigare i Tetra Laval Group i en intervju.

FBN Sweden Competence Development
Annelie Karlsson, vd för FBN Sweden, skriver om detta nätverk för famijeföretagare.

Ökad förståelse för företagandets risker har lett till enklare ägarskiften
Intervju med Gunnar Hjertquist, Gärde Wesslau Advokatbyrå, om ägarskiften i ett rättsligt perspektiv.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!