Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter

CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping fick i augusti 2008 uppdrag att genomföra en studie om hur ägarskiften påverkas av slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatter. Denna bok fokuserar på ägarskiften i familjeföretag (från föräldrar till barn) då ägarskifte är en mycket aktuell fråga i familjeföretag på grund av kommande stora pensionsavgångar. Författad av Marcela Ramírez-Pasillas och Leif Melin.

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter (PDF)