Fem år utan arvs- och gåvoskatterna

För att få en bild av hur avskaffandet av skatterna på generationsskifte påverkat familjeföretagen har Svenskt Näringsliv låtit genomföra ett antal intervjuer med aktörer som advokater, banker, revisorer och företagsmäklare. De intervjuade ser positivt på avskaffandet även om det inneburit färre skatteuppdrag för många rådgivare. Avskaffandet har inneburit en väsentlig förenkling för företagen.

Ladda ner rapporten här (PDF)