Nyhetsbrev April 2010

Nyhetsbrev för den internationella konferensen Transfer of Ownership in Private Businesses-European Experiences Ă€ger rum i Stockholm den 25 – 26 mars 2010. Klicka hĂ€r för att lĂ€sa nyhetsbrevet.

Ur innehÄllet:

Deltagare frÄn 19 lÀnder diskuterade Àgarskiften

Över 130 deltagare frĂ„n 19 lĂ€nder samlades i Stockholm under tvĂ„ dagar för att diskutera Ă€garskiften i privata företag. Ett intensivt utbyte av erfarenheter Ă€gde rum mellan företagare, forskare, experter och rĂ„dgivare.

Fördel Sverige
I sitt hÀlsningsanförande underströk Magnus Larsson, ordförande för Svenskt NÀringslivs SMEkommitté, Àgandets betydelse för hur företag utvecklas.

Kritiska skattefrÄgor
I en session om kritiska skattefrÄgor konstaterades att det under senare Är blivit ett större politiskt intresse för frÄgor om Àgande och företagsbeskattning i mÄnga lÀnder. Vilka förÀndringar har genomförts, vad ska komma framöver och vilka kan effekterna bli var frÄgor som diskuterades.

Skatter pÄverkar Àgarskiften
Jöran HÀgglund, statssekreterare pÄ NÀringsdepartementet, noterade att av 950 000 företag berörs mÄnga av Àgarskiften.

Framtida behov
Familjeföretag har generellt vÀsentligt högre del eget kapital Àn ett riskkapitalbolag och kan dÀrför stÄ emot en kris mycket bÀttre.

Ägarskiften och avskaffandet av arv- och gĂ„voskatterna i Sverige
Centre for Family Enterprise and Ownership har pÄ uppdrag av Svenskt NÀringsliv studerat effekterna av de slopade arv- och gÄvoskatterna pÄ Àgarskiften i familjeföretag.

Klicka hÀr för att lÀsa nyhetsbrevet!