Nyhetsbrev April 2010

Nyhetsbrev för den internationella konferensen Transfer of Ownership in Private Businesses-European Experiences äger rum i Stockholm den 25 – 26 mars 2010. Klicka här för att läsa nyhetsbrevet.

Ur innehållet:

Deltagare från 19 länder diskuterade ägarskiften

Över 130 deltagare från 19 länder samlades i Stockholm under två dagar för att diskutera ägarskiften i privata företag. Ett intensivt utbyte av erfarenheter ägde rum mellan företagare, forskare, experter och rådgivare.

Fördel Sverige
I sitt hälsningsanförande underströk Magnus Larsson, ordförande för Svenskt Näringslivs SMEkommitté, ägandets betydelse för hur företag utvecklas.

Kritiska skattefrågor
I en session om kritiska skattefrågor konstaterades att det under senare år blivit ett större politiskt intresse för frågor om ägande och företagsbeskattning i många länder. Vilka förändringar har genomförts, vad ska komma framöver och vilka kan effekterna bli var frågor som diskuterades.

Skatter påverkar ägarskiften
Jöran Hägglund, statssekreterare på Näringsdepartementet, noterade att av 950 000 företag berörs många av ägarskiften.

Framtida behov
Familjeföretag har generellt väsentligt högre del eget kapital än ett riskkapitalbolag och kan därför stå emot en kris mycket bättre.

Ägarskiften och avskaffandet av arv- och gåvoskatterna i Sverige
Centre for Family Enterprise and Ownership har på uppdrag av Svenskt Näringsliv studerat effekterna av de slopade arv- och gåvoskatterna på ägarskiften i familjeföretag.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!