Nyhetsbrev Mars 2010

Nyhetsbrev för den internationella konferensen Transfer of Ownership in Private Businesses-European Experiences äger rum i Stockholm den 25 – 26 mars 2010. Klicka här för att läsa nyhetsbrevet.

Ur innehållet:

Jönköping i världens centrum för forskning och utbildning om familjeföretagnde och ägande.
Centre for Family Enterprise and Ownership, CeFEO, vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har som verksamhetsidé att kombinera akademisk ”exellence” med hög praktisk relevans.

Global trend mot lägre beskattning av entreprenörskap.
Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Närignsliv och ordförande för Business Europe tax Policy Group, presenterar en rapport som visar att Sverige ligger på andra plats efter Österrike när det gäller att ta bort skattehinder mot ägarskiften.

Från konferensprogammet.
På konferensen om ägarskiften presenteras ett stort antal forskarrapporter. Dessa kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan där de också kan laddas ner.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!